(for english version click here)

Jak poznat phishing

I přes používání různých technologií pro odhalování a blokování nevyžádaných a podvodných emailů, se určité procento z nich dostane až do emailových schránek zaměstnanců i studentů AMU. Nebezpečné jsou obzvláště emaily pokoušející se z uživatelů vylákat jejich přihlašovací údaje tím, že je navádějí k zadání školního uživatelského jména a hesla na stránky, které nepatří AMU - tzv. phishing.

Podle čeho lze obvykle takové maily poznat?

  • Text zprávy/stránky bývá napsán buď pouze v cizím jazyce (typicky anglicky) nebo lámanou češtinou za pomoci automatického překladu.
  • Text bývá formulován poměrně obecně bez odkazu na konkrétní aspekty počítačové sítě AMU.
  • Obsah emailu bývá formulován v naléhavém až kategorickém tónu (např. proveďte změnu, nebo bude Váš účet do dvou dnů zablokován).
  • Vyzývá k přihlášení do nějaké služby a obsahuje rovnou odkaz pro toto přihlášení. Tyto odkazy potom (někdy zjevněji, někdy méně viditelně) vedou na stránky, které nepatří AMU.
  • Odesílatel se v podpisu identifikuje obecným označením (jako IT support, Helpdesk apod.) a není v něm uvedená konkrétní osoba (dohledatelná na webu AMU) ani telefonický kontakt.

Emaily od správců počítačové sítě AMU

  • Pokud jste si to v předchozí komunikaci nedohodli, nikdy neobsahují aktivní "klikatelné" odkazy na stránky s přihlášením.
  • Vždy obsahují jméno konkrétního člověka, který email odeslal.

V případě, že dostanete email s požadavkem, týkajícím se vašeho uživatelského účtu v síti AMU, a vy si nejste jisti jeho oprávněností, obraťte se na fakultní IT správce nebo Počítačové centrum AMU.

Rektorát

Počítačové centrum
Malostranské náměstí 12,
Praha 1
+420 234 244 508

DAMU

Jakub Kavan
Karlova 26,
Praha 1
+420 234 244 208

FAMU

Tomáš Šín
Smetanovo nábřeží 2,
Praha 1
+420 234 244 308

HAMU

Zdeněk Krajíček
Malostranské náměstí 13,
Praha 1
+420 234 244 108