Přihlašovací údaje do sítě

Studenti

Vaše přihlašovací údaje do sítě jste obdrželi při zápisu. Tyto údaje jsou velmi důležité, protože slouží k přihlášení do mnoha systémů v rámci počítačové sítě. Mezi ty nejdůležitější patří studijní systém KOS, studentský mail RoundCube a e-learningový systém Moodle. Stejné údaje rovněž slouží k přihlášení do veřejných počítačů a počítačů v učebnách.

Ztracené, zapomenuté nebo exspirované přihlašovací údaje

Pokud jste Vaše přihlašovací údaje ztratili, zapomněli, případně je vůbec neobdrželi, nebo Vám exspirovala platnost hesla, budete se muset osobně dostavit do IT oddělení. Nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas. Centrální oddělení se nachází na rektorátu, a dále je jedno na každé fakultě. Doporučujeme nejdříve zavolat na příslušné oddělení a domluvit, kdy se zastavíte.

Rektorát

Malostranské náměstí 12,
Praha 1
+420 234 244 508

DAMU

Karlova 26,
Praha 1
+420 234 244 208

FAMU

Smetanovo nábřeží 2,
Praha 1
+420 234 244 308

HAMU

Malostranské náměstí 13,
Praha 1
+420 234 244 108

Přihlašovací údaje není možné získat vzdáleně!

Je nám líto, ale přihlašovací údaje není možné získat ani obnovit vzdáleně, tedy například po telefonu. Vždy je potřeba, aby došlo k fyzickému ověření totožnosti pracovníkem IT.

Pečlivě si své přihlašovací údaje hlídejte a nikdy je nesdělujte jiným osobám.