Přihlašovací údaje do sítě

Zaměstnanci a pedagogové

Vaše přihlašovací údaje si osobně vyzvedněte první den nástupu do práce v příslušném IT oddělení. Nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas. Centrální oddělení se nachází na rektorátu, a dále je jedno na každé fakultě. Doporučujeme nejdříve zavolat na příslušné oddělení a domluvit, kdy se zastavíte. Tyto údaje jsou velmi důležité, protože slouží k přihlášení do všech počítačů a mnoha systémů v rámci počítačové sítě.

Ztracené, zapomenuté nebo exspirované přihlašovací údaje

Pokud jste Vaše přihlašovací údaje ztratili, zapomněli, případně je vůbec neobdrželi, nebo Vám exspirovalo heslo, budete se muset osobně dostavit do IT oddělení. Nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas. Centrální oddělení se nachází na rektorátu, a dále je jedno na každé fakultě. Doporučujeme nejdříve zavolat na příslušné oddělení a domluvit, kdy se zastavíte.

Rektorát

Malostranské náměstí 12,
Praha 1
+420 234 244 508

DAMU

Karlova 26,
Praha 1
+420 234 244 208

FAMU

Smetanovo nábřeží 2,
Praha 1
+420 234 244 308

HAMU

Malostranské náměstí 13,
Praha 1
+420 234 244 108

Přihlašovací údaje není možné získat vzdáleně!

Je nám líto, ale přihlašovací údaje není možné získat ani obnovit vzdáleně, tedy například po telefonu. Vždy je potřeba, aby došlo k fyzickému ověření totožnosti pracovníkem IT.

Pečlivě si své přihlašovací údaje hlídejte a nikdy je nesdělujte jiným osobám.