IMAP a SMTP připojení ke studentskému mailu

Mailové služby

IMAP a SMTP protokol Vám umožní připojit k Vaší studentské mailové schránce různé mailové klienty, jako například Microsoft Outlook 2016 či Mozilla Thunderbird, stejně jako širokou škálu mobilních zařízení. Níže naleznete základní údaje potřebné k nastavení připojení IMAP a SMTP, a dále detailní návod pro připojení vybraných klientů.

Základní údaje pro nastavení IMAP a SMTP

Typ účtu IMAP
Server příchozí pošty imap.st.amu.cz
Server pro odchozí poštu (SMTP) smtp.st.amu.cz
Uživatelské jméno Vaše uživatelské jméno do sítě
Heslo Vaše heslo do sítě
Port serveru příchozí pošty (IMAP) 143
Použít tento typ šifrovaného připojení TLS
Port serveru pro odchozí poštu (SMTP) 587
Použít tento typ šifrovaného připojení TLS

Výše uvedené údaje jsou platné pouze pro studentský mail, zaměstnanci používají jiné údaje.

Detailní nastavení

Tyto návody popisují nastavení připojení pomocí IMAP a SMTP krok za krokem ve vybraných mailových klientech.