(for english version click here)

Microsoft Teams

Základní orientace v Microsoft Teams

Dokument shrnuje základní úkony v MS Teams a ukazuje užitečné tipy pro práci v Týmech a videohovorech.

Základní seznámení s Microsoft Teams

Video z produkce Počítačového centra, které obsahuje následující informace:

 • Jak se přihlásit do Microsoft Teams
 • Chatování
 • Video hovory
 • Sdílení souborů
 • Týmy

Práce v týmu typu třída (pro pedagogy)

Video z produkce Počítačového centra, které obsahuje seznámení s prací v týmu typu třída v programu Microsoft Teams. Slouží pro pedagogy AMU.

 • Aktivace týmu
 • Přidání účastníků týmu
 • Chatování
 • Videohovory (v rámci předmětu)
 • Tvorba kanálů
 • Sdílení souborů

Možnosti videohovoru

Video z produkce Počítačového centra, které popisuje základní možnosti a funkce videohovorů v Microsoft Teams.

MS Teams - Úvod do výuky (pro studenty AMU)

Video z produkce Počítačového centra pro studenty AMU, které obsahuje:

 • Jak se do MS Teams přihlásit.
 • Jak probíhá v MS Teams výuka.
 • Praktické informace k videohovoru.

Zadání v MS Teams - z pohledu učitele

Video z produkce studentského trenérského centra Microsoftu, které obsahuje seznámení s tvorbou zadání pro studenty v Microsoft Teams. Ukazuje, jak spravovat časovou osu zadání, pokyny, přidávat zdroje, které chcete odevzdat, a další možnosti.

 • Pokud připravujete pro studenty domácí práce, které jim chcete po odevzdání oznámkovat, nezapomeňte kromě „termínu odevzdání“ vyplnit i „koncové datum“ a práce oznámkovat až po uplynutí koncového data! Pakliže byste koncové datum nevyplnili, studenti by si mohli práce kdykoli zpětně upravit!
 • Pokud budete chtít v rámci „Zadání“ studentům vytvořit test a použít k tomu MS Forms, tak v rámci „Zadání“ můžete použít jen formuláře typu „kvíz“ a ne typu „formulář“!

Zadání v MS Teams - z pohledu studenta

Video z produkce studentského trenérského centra Microsoftu, které obsahuje seznámení s aplikací „Zadání“ v Microsoft Teams. Ukazuje, jak najít zadání od pedagoga, pokyny, jak odevzdat práce, které jsou zadané vyučujícím, a další možnosti.

Nápověda a výuka pro Microsoft Teams

Oficiální nápověda od společnosti Microsoft.

Microsoft Teams pro vzdělávací organizace

Rozcestník informací od společnosti Microsoft zaměřený na Microsoft Teams v prostředí vzdělávacích organizací.

Výukové video k Microsoft Teams

Oficiální výuková videa od společnosti Microsoft.

Microsoft Teams Demo

Ukázkové demo aplikace v anglickém jazyce.