Kopírování

Tisk, kopírování a skenování SafeQ

Terminál SafeQ

Přihlaste se na terminál SafeQ přiložením průkazu na místo vyznačené na obrázku a vyberte volbu Kopírování/Skenování.

Terminál SafeQ

Terminál SafeQ - Kopírování

Tiskárna

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Kopie. Dokumenty, které chcete kopírovat, a to i oboustranně, můžete vložit najednou do horního automatického podavače. Dokumenty nesmí být sešité, slepené či poškozené a také byste neměli touto metodou kopírovat důležité dokumenty, jako jsou smlouvy či vysvědčení. Potřebujete-li kopírovat dokumenty, které nejdou vložit do horního automatického podavače, odklopte horní víko tiskárny, vložte dokument do levého horního rohu skenovacího skla a víko opět sklopte. Poté stiskněte modré tlačítko se symbolem kosočtverce na ovládacím panelu tiskárny.

Černobíle / Barevně

Jako výchozí barva je nastavena černobílá. Chcete-li kopírovat barevně, vyhledejte na displeji tiskárny rámeček Barva a vyberte v něm Aut. barva případně Plně barevně.

Jednostranně / Oboustranně

Stejný postup je i pro nastavení oboustranného kopírování (výchozí je jednostranné). Vyhledejte rámeček Originál -> Výstup a vyberte v něm příslušnou volbu. Horní automatický podavač umí stránky otáčet automaticky, ovšem při kopírování přes skenovací sklo musíte stránky otáčet sami. Každé otočení (vložení) stránky musíte potvrdit modrým tlačítkem a po zkopírování poslední stránky stisknout na displeji tiskárny tlačítko Dokončit a opět potvrdit modrým tlačítkem.

Formát papíru

Na stroji můžete kopírovat dokumenty až do rozměru A3. V případě, že kopírujete nestandardní formát papíru, vyberte v rámečku Papír nejbližší možný vhodný formát papíru.

Pokud tiskárna odmítá kopírovat kvůli nedostatečnému kreditu, přestože máte potřebnou částku na účtu, zkontrolujte, že na displeji tiskárny v rámečku Papír máte vybraný jeden z nabízených formátů papíru A4 nebo A3. Jiné formáty nejsou podporovány a nelze je účtovat.

Po ukončení kopírování je nutné provést odhlášení na terminálu SafeQ!