Skenování

Tisk, kopírování a skenování SafeQ

Terminál SafeQ

Přihlaste se na terminál SafeQ přiložením průkazu na místo vyznačené na obrázku a vyberte volbu Kopírování/Skenování.

Terminál SafeQ

Terminál SafeQ - Kopírování

Terminál SafeQ - Kopírování

Tiskárna

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Fax/Scan a na displeji tiskárny tlačítko EMAIL. Dokumenty, které chcete skenovat, a to i oboustranně, můžete vložit najednou do horního automatického podavače. Dokumenty nesmí být sešité, slepené či poškozené a také byste neměli touto metodou skenovat důležité dokumenty, jako jsou smlouvy či vysvědčení. Potřebujete-li skenovat dokumenty, které nejdou vložit do horního automatického podavače, odklopte horní víko tiskárny, vložte dokument do levého horního rohu skenovacího skla a víko opět sklopte. Poté stiskněte modré tlačítko se symbolem kosočtverce na ovládacím panelu tiskárny. Soubor Vám automaticky dorazí do Vaší školní emailové schránky.

Parametry skenování nastavujete na displeji tiskárny přes příslušné volby, umístěné ve čtvercích na spodním řádku displeje. Pokud budete skenovat přes skenovací sklo více dokumentů, každá stránka se odešle do emailu zvlášť. Toto lze změnit, pokud před zahájením skenování stiskněte na displeji tiskárny čtverec Odděl. sním., jeho hodnota se změní na ZAP. Každé otočení (vložení) stránky musíte potvrdit modrým tlačítkem a po naskenování poslední stránky stisknout na displeji tiskárny tlačítko Dokončit a opět potvrdit modrým tlačítkem.

Pokud tiskárna odmítá skenovat kvůli nedostatečnému kreditu, přestože máte libovolnou částku na účtu, zkontrolujte, že na displeji tiskárny ve volbě Formát sním. máte vybraný metrický formátů papíru A4 nebo A3.

Po ukončení skenování je nutné provést odhlášení na terminálu SafeQ!