Tisk

Tisk, kopírování a skenování SafeQ

Odeslání úlohy do tisku

Přihlaste se k libovolnému veřejnému počítači v prostorách školy, otevřete příslušný dokument a v dialogovém okně tisku vyberte tiskárnu TISK (celým jménem TISK na ipp://fs1.r.amu.cz). Ve výchozím nastavení tiskárna tiskne černobíle jednostranně. Tyto nastavení je vhodné i tak zkontrolovat, viz následující bod návodu.

Tiskárna přijímá tiskové úlohy pouze ze školních počítačů, nelze na ni tisknout z vlastních zařízení, ani z USB portů na tiskárně.

Předvolby

Pokud si chcete zkontrolovat výchozí vlastnosti tisku, nebo nastavit oboustranný či barevný tisk, vyberte uvedenou tiskárnu a zvolte Předvolby případně Vlastnosti tiskárny. Tuto volbu použijte i v případě, kdy přímo samotná aplikace (např. Microsoft Word nebo Adobe Reader) umožňuje nastavit parametry tisku.

Vlastnosti tiskárny

Na záložce Uspořádání lze vybrat typ tisku Jednostranný a Oboustranný.

Vlastnosti tiskárny - Uspořádání

Na záložce Kvalita lze vybrat mezi Stupně šedi a Plně barevně. Možnost 2 barvy nevybírejte, tiskárna Vám naúčtuje stejnou cenu jako za plně barevný tisk.

Vlastnosti tiskárny - Kvalita

Poté odešlete úlohu do tisku a přejděte s Vaším průkazem k multifunkční tiskárně Konica Minolta bizhub.

Terminál SafeQ

Přihlaste se na terminál SafeQ přiložením průkazu na místo vyznačené na obrázku a vyberte volbu Tisk. Všechny Vaše úlohy připravené k tisku se odešlou na tiskárnu.

Terminál SafeQ

Terminál SafeQ - Tisk

Pokud chcete tisknout jen některé úlohy nebo je smazat, vyberte Seznam úloh. Nyní máte všechny úlohy označeny (jsou černě podbarveny), ťuknutím na úlohu ji můžete odznačit nebo znovu označit a dále si pomocí tlačítek vpravo dole vybrat, zda budou úlohy smazány (symbol koše) nebo odeslány do tisku (symbol tiskárny).

Pokud tiskárna odmítá vytisknout úlohy kvůli nedostatečnému kreditu, přestože máte potřebnou částku na účtu, zkontrolujte, že tisknete pouze formát A4 nebo A3. Jiné formáty nejsou podporovány a nelze je účtovat.