Obnova uživatelských dat ze záloh

Zálohování

Pokud jste si smazali nebo přepsali data na Vašem domácím disku (I:), nebo smazali zprávy ze svého mailového účtu a potřebujete je obnovit z centrálně vytvářených záloh, můžete využít aplikaci Zálohy. Po přihlášení do aplikace si vyberete, která data a ze kdy potřebujete obnovit. Zálohovací systém data obnoví a pošle Vám emailem zprávu o tom, kde a jak si je můžete vyzvednout. Někteří uživatelé mohou mít prostřednictvím této aplikace přístup i k zálohám dalších dat.

Přihlášení

Pro přihlášení do aplikace použijte své přihlašovací údaje do sítě.

Domovská obrazovka

Po přihlášení má uživatel k dispozici obrazovku s přehledem důležitých informací. Jde především o seznam aktuálně dostupných obnovených dat s odkazy na jejich stažení, a seznam právě běžících obnovovacích úloh.

Výběr zálohy

Pro zobrazení seznamu dostupných záloh slouží položka Dostupné zálohy v horním menu. Nejprve si uživatel v rozevíracím seznamu vybere typ dat (soubory, mail, popřípadě další pokud k nim má přístup), a dále datum zálohy, kterou chce obnovit.

Výběr souborů

Pokud je v rámci zvoleného typu dat možné vybírat k obnově jednotlivé soubory a adresáře, je po výběru data zálohy zobrazeno okno s touto možností, jinak program přejde rovnou na stránku se závěrečným potvrzením.

Potvrzení výběru

Před spuštěním obnovy je uživateli zobrazen přehled požadavku k závěrečnému odsouhlasení.

Přehled zadaných požadavků na obnovu

Pomocí položky menu Požadavky na obnovu je možné zobrazit seznam všech požadavků na obnovu, které uživatel zadal. U každého požadavku je k dispozici stav, ve kterém se nachází. Stavy můžou být následující:

Požadavek zadán

Systém požadavek zaregistroval, ale ještě ho nezačal provádět.

Probíhající

Obnova dat právě probíhá.

Obnoveno

Data byla úspěšně obnovena a jsou uživateli k dispozici.

Platnost vypršela

Platnost obnovených dat vypršela, data již nejsou k dispozici.

Obnova skončila s chybou

Obnova dat se nezdařila.

Požadováno okamžité ukončení platnosti

Uživatel zadal, že má záloha přejít do stavu Platnost vypršela, ale akce ještě nebyla provedena.

Požadováno zrušení

Uživatel zadal obnovu zrušit, ale akce ještě nebyla provedena.

Obnova zrušena před dokončením

Obnova byla na pokyn uživatele zrušena.

Seznam je možné řadit podle data zadání požadavku nebo data obnovované zálohy, a filtrovat podle typu zálohy a stavu. Kliknutím na řádek s požadavkem je možné zobrazit jeho detail.

Detail zadaného požadavku

Na této obrazovce jsou zobrazeny detailní informace o zadaném požadavku. U požadavků ve stavu "Požadavek zadán" a "Probíhající" je zde k dispozici tlačítko pro zrušení obnovy, a u požadavků ve stavu "Obnoveno" tlačítko pro okamžité vypršení platnosti. Vzhledem k tomu, že každý uživatel může mít v jeden okamžik zadaný pouze omezený počet požadavků a omezený počet obnovených záloh, může být zrušení obnovy nebo okamžité ukončení platnosti použito k uvolnění kapacity pro další požadavky.

Přístup k obnoveným datům

Obnovená data má uživatel k dispozici podle typu zálohy:

Soubory a zálohy databází

K dispozici jako komprimovaný archiv ke stažení z URL uvedeného v aplikaci na domovské stránce (nebo v detailu požadavku) či v mailu.

Zaměstnanecký mail

K dispozici po připojení aplikace GroupWise ke zvláštnímu poštovním úřadu běžícímu nad daty obnovenými ze zálohy. Odtud lze data pomocí funkce archivace požadované položky uložit na lokální počítač a následně vrátit do běžné schránky. Alternativně se lze k obnoveným datům připojit pomocí jiných poštovních klientů přes protokol IMAP.

Studentský mail

Záloha je připojena do Vaší schránky jako další složka s názvem Zaloha_"datum zalohy", ze které si můžete požadované položky přesunout do jiné složky.