Služby pro pedagogy

GroupWise

Mailový systém

Systém GroupWise poskytuje mailové služby, kalendáře, úkoly atd.

Form Filler

Formuláře

Interaktivní formuláře k vyplnění tiskopisů agend mzdových, ekonomických atd.

Eduroam

Připojení k Wi-Fi

Mezinárodní univerzitní Wi-Fi síť, která Vám umožní připojit se na mnoha místech.

SafeQ

Tiskové služby

Systém pro zabezpečený tisk dokumentů, kopírování a skenování.

Carmen

Knihovní katalog

Vyhledávání knih, časopisů, not a jiných v celém knihovním fondu AMU.

Lingea Lexicon

Slovník

Velký anglicko-český, německo-český a francouzsko-český webový slovník.

amu-guest

Připojení k Wi-Fi

Wi-Fi síť pro návštěvníky, hosty nebo pro konfiguraci připojení k Eduroam.

Intranet

Interní portál

Portál s informacemi, materiály a odkazy užitečnými pro studenty a zaměstnance.