Služby pro studenty

KOS

Studijní systém

Informační systém, který slouží k podpoře studijních agend.

Eduroam

Připojení k Wi-Fi

Mezinárodní univerzitní Wi-Fi síť, která Vám umožní připojit se na mnoha místech.

Roundcube

Mailová schránka

Školní mailová schránka pro studenty.

SafeQ

Tiskové služby

Systém pro zabezpečený tisk dokumentů, kopírování a skenování.

Office 365

Cloudové služby

Stažení kancelářského balíku Microsoft Office pro aktivní studenty AMU zdarma.

Moodle

E-learning

Výukové materiály, kurzy a testy.

Lingea Lexicon

Slovník

Velký anglicko-český, německo-český a francouzsko-český webový slovník.

Carmen

Knihovní katalog

Vyhledávání knih, časopisů, not a jiných v celém knihovním fondu AMU.

Form Filler

Formuláře

Interaktivní formuláře pro vyplňování tiskopisů studentské grantové soutěže.

amu-guest

Připojení k Wi-Fi

Wi-Fi síť pro návštěvníky, hosty nebo pro konfiguraci připojení k Eduroam.

amu-guest

Souborové služby

Přístup a synchronizace souborů uložených na síťových discích.

Intranet

Interní portál

Portál s informacemi, materiály a odkazy užitečnými pro studenty a zaměstnance.