Služby pro studenty

Microsoft 365

Cloudové služby

Soubor služeb, které v jednom prostředí přináší nejnovější funkce pro týmovou spolupráci.

Microsoft Teams

Centrum pro týmovou práci

Platforma, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory, sdílení dat a další.

KOS

Studijní systém

Informační systém, který slouží k podpoře studijních agend.

Moodle

E-learning

Výukové materiály, kurzy a testy.

SafeQ

Tiskové služby

Systém pro zabezpečený tisk dokumentů, kopírování a skenování.

Eduroam

Připojení k Wi-Fi

Mezinárodní univerzitní Wi-Fi síť, která Vám umožní připojit se na mnoha místech.

amu-guest

Připojení k Wi-Fi

Wi-Fi síť pro návštěvníky, hosty nebo pro konfiguraci připojení k Eduroam.

Lingea Lexicon

Slovník

Velký anglicko-český, německo-český a francouzsko-český webový slovník.

Form Filler

Formuláře

Interaktivní formuláře pro vyplňování tiskopisů studentské grantové soutěže.

Tritius

Knihovní katalog

Vyhledávání knih, časopisů, not a jiných v celém knihovním fondu AMU.

Intranet

Interní portál

Portál s informacemi, materiály a odkazy užitečnými pro studenty a zaměstnance.