Intranet

Interní portál

V intranetu jsou k dispozici informace, materiály a odkazy, které mohou být užitečné pro studenty a zaměstnance, např. změna hlavního hesla, různé formuláře apod. Některé jsou k dispozici veřejně, jiné až po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do sítě. Dostupný je z webu AMU pomocí odkazu Přihlášení nebo na níže uvedené adrese.

Technický problém?

Počítačové centrum

Nevíte přihlašovací údaje?

Přihlašovací údaje do sítě