Lingea Lexicon

Slovník

Velký anglicko-český, německo-český a francouzsko-český webový slovník Lingea Lexicon je dostupný všem studentům z počítačů připojených do školní sítě.

Slovník je dostupný pouze z vnitřní počítačové sítě AMU.

Přednosti slovníku Lingea Lexicon

  • Jde o skutečné slovníky, nejen databáze slovních dvojic. Překlady jsou podobně jako v knižních slovnících řazeny nejprve podle slovních druhů, dále podle jednotlivých významů. K překladům najdete další doplňkové informace - upřesnění stylu, významu, vazby, příklady užití ap. V záhlaví heslových slov jsou navíc zobrazeny informace o jejich nepravidelných tvarech, členech ap.
  • Nemusíte přepínat mezi jazyky, slova můžete zadávat v obou jazycích, aniž byste museli vždy specifikovat, z jakého jazyka slovo zadáváte. Pokud existuje slovo v obou jazycích, je vlevo nahoře zobrazeno heslo z druhého jazyka se znakem tilda (~).
  • Slovo můžete zadávat v libovolném tvaru, bez ohledu na jeho pád, číslo, čas nebo způsob.
  • Kromě fonetického přepisu výslovnosti si můžete poslechnout i vzorovou výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Německá, francouzská, španělská slova můžete zadávat i bez diakritiky.
  • Pomocí příbuzných a odvozených slov zobrazených vlevo dole si můžete snadno rozšiřovat svoji slovní zásobu.