Služby pro zaměstnance

Microsoft 365

Cloudové služby

Soubor služeb, které v jednom prostředí přináší nejnovější funkce pro týmovou spolupráci.

Microsoft Teams

Centrum pro týmovou práci

Platforma, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory, sdílení dat a další.

Eduroam

Připojení k Wi-Fi

Mezinárodní univerzitní Wi-Fi síť, která Vám umožní připojit se na mnoha místech.

amu-guest

Připojení k Wi-Fi

Wi-Fi síť pro návštěvníky, hosty nebo pro konfiguraci připojení k Eduroam.

SafeQ

Tiskové služby

Systém pro zabezpečený tisk dokumentů, kopírování a skenování.

Intranet

Interní portál

Portál s informacemi, materiály a odkazy užitečnými pro studenty a zaměstnance.

Form Filler

Formuláře

Interaktivní formuláře k vyplnění tiskopisů agend mzdových, ekonomických atd.

Lingea Lexicon

Slovník

Velký anglicko-český, německo-český a francouzsko-český webový slovník.

Tritius

Knihovní katalog

Vyhledávání knih, časopisů, not a jiných v celém knihovním fondu AMU.

GISA

Pasportizační systém

Geografický informační systém azimut sloužící k pasportizaci objektů AMU.