amu-guest

Připojení k Wi-Fi

Bezdrátová síť amu-guest slouží k dvěma účelům. Studentům a zaměstnancům umožňuje provést potřebná nastavení pro připojení k bezdrátové univerzitní síti Eduroam, návštěvníkům potom získat přístup k internetu, pokud jim byly vydány k tomu určené přihlašovací údaje.

Studenti a zaměstnanci

Studentům a zaměstnancům tato síť umožňuje provést všechny potřebné úkony k úspěšnému připojení k univerzitní síti Eduroam. Není možné ji používat pro přístup k jiným internetovým službám, protože jsou zablokované.

Návod na Eduroam

Návod

Návštěvníci (hosté)

Návštěvník nebo host může ve specifických situacích získat pro něj jedinečné přihlašovací údaje do této sítě a používat ji pro přístup k základním internetovým službám.

Přihlašovací údaje pro amu-guest

Studenti a zaměstnanci

K WiFi se připojíte pomocí příhlašovacích údajů do sítě.

Nevíte přihlašovací údaje?

Přihlašovací údaje do sítě

Návštěvníci (hosté)

Přihlašovací údaje Vám budou vydány na dokumentu, nebo zaslány na mail.

Technický problém?

Počítačové centrum