GISA

Pasportizační systém

Geografický informační systém azimut (dále jen GISA) slouží k pasportizaci objektů AMU.

Přístup do aplikace GISA

Do GISA se mohou přihlásit vybraní uživatelé na níže uvedené adrese svými přihlašovacími údaji do sítě.

GISA je z bezpečnostních důvodů dostupná pouze z vnitřní počítačové sítě AMU.

Technický problém?

Počítačové centrum

Nevíte přihlašovací údaje?

Přihlašovací údaje do sítě

Účel aplikace

Aplikace GISA slouží k pasportizaci nemovitostí AMU, v systému jsou evidována grafická a popisná data. Grafická data jsou importována z výkresů skutečného provedení a rozdělena do areálů, budov, podlaží a konkrétních objektů (místnosti, dveře, okna atd.). Popisná data jsou doplňována správcem budovy.

Hlavní směry využití aplikace

  • podklady pro správu a údržbu nemovitostí a jejich technického vybavení
  • podklady pro rekonstrukce a opravy nemovitostí
  • evidence termínů – revize, malování
  • evidence vlastností jednotlivých objektů – druh podlahové krytiny, počet světel a zásuvek, pokrytí Wi-Fi atd.
  • zpřístupňování vybraných dat v jiných aplikacích (orientační plánky učeben ve studijním systému)
  • vazba na jiné systémy (vybraným uživatelům je zpřístupněn seznam evidovaného majetku v iFISu)

Způsob označení a oblasti evidence

Číslované objekty jsou – Místnosti, Chodby, Dvory, Terasy, Schodiště.

Každý z těchto objektů má v rámci AMU jedinečné číslo dané strukturou:

Příklad: Místnost číslo 010201024 (obvykle značená "1024")

Areál Budova Podlaží Objekt
Malostranské n. Hartig. palác 1. patro Místnost 024
01 02 01 024

Poznámka: jelikož se jedná o číselný formát, je v systému první číslice (0) vynechána. Výsledek pak je: 10201024.

Každý objekt má popisné vlastnosti jako jsou např. výška místnosti, datum malování, druh podlahy, počet světel, atd. Z důvodu přehlednosti a možnosti filtrovat položky je většina vlastností evidována pomocí číselníků. Vlastnosti a položky číselníků lze libovolně rozšiřovat. Tyto vlastnosti je pak možné editovat a pak podle nich místnosti vyhledávat, filtrovat, sdružovat, počítat (např. náklady na úklid apod.). Místnosti, které mají určité vlastnosti (např. Wi-Fi pokrytí) je možné graficky znázornit na schematickém plánku.

Oprávnění a role uživatelů

Do aplikace se dle potřeby nastavují přístupová práva na úrovni areálů s možností čtení nebo editace popisných údajů.