Lingea Lexicon

Slovník

Velký anglicko-český, německo-český a francouzsko-český slovník Lingea Lexicon je dostupný ve webové verzi všem zaměstnancům a pedagogům z počítačů připojených do školní sítě. Vybrání zaměstnanci a pedagogové mohou získat přístup k instalaci síťové verze na svůj počítač, případně k instalaci lokální verze přímo na školní či soukromý notebook.

Slovník je dostupný pouze z vnitřní počítačové sítě AMU.

Síťová a lokální instalace

Pro zpřístupnění síťové instalace programu Lingea Lexicon na Váš zaměstnanecký počítač se obraťte na nejbližší IT oddělení. Pro povolení využití lokální instalace na Váš školní nebo soukromý notebook je třeba se nejprve obrátit na Ing. Karolínu Kotnourovou, rektorát, linka 517, a následně se obrátit na nejbližší IT oddělení.

Rektorát

Malostranské náměstí 12,
Praha 1
+420 234 244 508

DAMU

Karlova 26,
Praha 1
+420 234 244 208

FAMU

Smetanovo nábřeží 2,
Praha 1
+420 234 244 308

HAMU

Malostranské náměstí 13,
Praha 1
+420 234 244 108

Přednosti slovníku Lingea Lexicon

  • Jde o skutečné slovníky, nejen databáze slovních dvojic. Překlady jsou podobně jako v knižních slovnících řazeny nejprve podle slovních druhů, dále podle jednotlivých významů. K překladům najdete další doplňkové informace - upřesnění stylu, významu, vazby, příklady užití ap. V záhlaví heslových slov jsou navíc zobrazeny informace o jejich nepravidelných tvarech, členech ap.
  • Nemusíte přepínat mezi jazyky, slova můžete zadávat v obou jazycích, aniž byste museli vždy specifikovat, z jakého jazyka slovo zadáváte. Pokud existuje slovo v obou jazycích, je vlevo nahoře zobrazeno heslo z druhého jazyka se znakem tilda (~).
  • Slovo můžete zadávat v libovolném tvaru, bez ohledu na jeho pád, číslo, čas nebo způsob.
  • Kromě fonetického přepisu výslovnosti si můžete poslechnout i vzorovou výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Německá, francouzská, španělská slova můžete zadávat i bez diakritiky.
  • Pomocí příbuzných a odvozených slov zobrazených vlevo dole si můžete snadno rozšiřovat svoji slovní zásobu.