Microsoft Teams

Centrum pro týmovou spolupráci

Microsoft Teams je AMU doporučený a podporovaný software pro online výuku. Je vhodný jak pro chatování, tak pro videokonference, opakující se schůzky a sdílení souborů se studenty, pedagogy i zaměstnanci.

Přihlašovací údaje do Microsoft Teams

Pro přihlášení do Microsoft Teams jako uživatelské jméno zadejte celou Vaši emailovou adresu, heslo je stejné jako do počítačové sítě AMU.

Nevíte přihlašovací údaje?

Přihlašovací údaje do sítě

Týmy v Microsoft Teams

V Microsoft Teams je možné vytvářet takzvané "Týmy", které jsou praktické pro úzkou komunikaci a sdílení souborů například se studenty v rámci předmětu, oddělení v rámci pracoviště, při práci na projektech apod.

 • Jsou určeny pro operativní spolupráci týmů.
 • Pro výuku konkrétního předmětu.
 • Pro skupiny předmětů.
 • Pro akce pedagoga se studenty.
 • Pro sdílení souborů v rámci týmu.
 • Administruje si je vlastník týmu, tedy učitel či vedoucí.
 • Po uplynutí doby (na kterou má tým smysl), např. ukončení semestru, může být tým smazán.
 • Týmy mohou mít kanály, ty se mohou využít pro "dílčí" týmy.

Založení týmu v Microsoft Teams

Zakládání týmů jednotlivými uživateli by při velikosti našeho prostředí vedlo k situaci znemožňující jejich efektivní správu. Týmy se vytváří v jednom prostoru společném pro všechny uživatele AMU a jejich existence má přesah i do mnoha dalších součástí Microsoft 365.

Týmy zakládáme dvěma způsoby:

 1. Pokud chcete vytvořit Tým typu „třída“ (pro jeden předmět), prosíme, kontaktujte referenta Vaší katedry, který Vám Tým vytvoří přímo v iKOSu.
  Do takto založených týmů budou automaticky přihlášeni všichni studenti zapsaní na předmět. KOS dále nabízí dva druhy synchronizace studentů:
  1. plnou synchronizaci (členy jsou pouze studenti zapsaní na předmět)
  2. jen přihlašování studentů (KOS zaregistruje do týmu všechny zapsané studenty, ale nikoho z týmu neodebírá), do takto založených týmů je možné přidávat i studenty, kteří na předmět nejsou zapsáni.
 2. Všechny další Týmy (například pro více předmětů nebo pro Tým typu „organizace“) zpracovává Počítačové centrum, a to na základě žádosti podanou přes Helpdesk.

Nahrávání videoschůzek v Microsoft Teams

V Microsoft Teams rozlišujeme nahrávky z videoschůzek podle typu schůzky na 2 typy:

 1. Nahrávky pořízené z videoschůzek založené v Týmu
 2. Nahrávky pořízené z videoschůzek mimo Tým (typicky vytvořené v kalendáři uživatele)

Nahrávky pořízené z videoschůzek založené v Týmu

V případě vytvoření nahrávky z videoschůzky konané v rámci Týmu (týmy pro výuku předmětů, týmy pracovišť nebo pracovních skupin) se nahrávka uloží do složky "Nahrávky" v rámci uložiště kanálu, ve kterém se schůzka konala (typicky se jedná o kanál "Obecné"). Nahrávka je dostupná pro všechny členy Týmu, ať už se schůzky účastnili nebo ne.

Tyto nahrávky jsou dostupné stále, do smazání nahrávky libovolným členem týmu.

Nahrávky pořízené z videoschůzek mimo Tým

V případě vytvoření nahrávky z videoschůzky konané mimo Tým (typicky vytvořené v kalendáři uživatele) se nahrávka uloží do složky "Nahrávky" (nebo "Recordings") v rámci uložiště OneDrive – osobního prostoru uživatele, který nahrávání spustil (tedy ne nutně organizátora schůzky). Nahrávka je poté automaticky nasdílena všem účastníkům schůzky.

Tyto nahrávky jsou dostupné po dobu 30 dnů, poté dojde k jejich automatickému smazání.

V případě, že si budete chtít nějakou nahrávku na Vašem OneDrive ponechat, je nutné ji přesunout ze složky "Nahrávky" (nebo "Recordings") do jakékoli jiné složky.

Pokud by došlo ke smazání nahrávky, kterou jste chtěli zachovat, ale v čas jste si jí nepřesunuli, je možné ji ještě po dobu 90ti dnů obnovit.

O nahrávkách, kterým do expirace a smazání zbývá méně než 15 dní, budete jednou týdně informování emailem.

Další informace

Pro bližší informace prosím kontaktujte Tomáše Holého, +420 234 244 541, tomas.holy@amu.cz.