Tritius

Knihovní katalog

Knihovní katalog Tritius (dále jen Tritius) umožňuje vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním fondu AMU. Základní přístup pro vyhledávání v katalogu je bez omezení, tzn. nevyžaduje přihlášení uživatele.

Technický problém?

Počítačové centrum

Nevíte přihlašovací údaje?

Přihlašovací údaje do sítě

Čtenářské konto

Každý čtenář knihovny je majitelem vlastního čtenářského konta, kde může sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, platby, upomínky, vytvářet a editovat svůj vlastní seznam oblíbených dokumentů. Registrovaný čtenář může provádět rezervace vyhledaných dokumentů, vyjadřovat se v diskusi k jednotlivým dokumentům, hodnotit dokumenty. Přihlásit se můžete na výše uvedené adrese svými přihlašovacími údaji do sítě.