Eduroam

Připojení k Wi-Fi

Akademie múzických umění v Praze (AMU) je zapojena do mezinárodního projektu eduroam zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je projekt zastřešován sdružením CESNET z.s.p.o.

Pro návštěvníky

  • Vaše domovská instituce musí být členem projektu eduroam.
  • Připojení k eduroam je poskytováno jen pro zařízení podporující připojení do bezdrátových sítí (není poskytován přístup přes síťový kabel).
  • Přístup je možný ve všech prostorách pokrytých Wi-Fi signálem.
  • Přihlašovací údaje a informace o nastavení získáte na své domovské instituci.
  • Síť eduroam na AMU používá šifrovací protokoly WPA2/AES. Pokud vaše instituce používá WEP a/nebo WPA/TKIP, musíte si nastavení upravit, jinak nebude možné se připojit.
  • Při zadávání přihlašovacího jména musíte uvést doménu vaší instituce.
  • V případě potíží můžete kontaktovat podporu na adrese pc@amu.cz nebo osobně od 9h do 16h v Počítačovém centru.

Studenti a zaměstnanci

Více informací o tom, jak se připojit k eduroam naleznete na http://eduroam.amu.cz.